Schedule

This is sample of page tagline and you can set it up using page option
Expand All +
 • 18. september - Webdagen Perspektiv

  Aktuelle temaer, et bredere perspektiv og inspiration uden for de vante rammer. Vi starter kl. 13.30, og slutter med en hyggelig middag.

 • Op mod hver femte voksne dansker har svært ved at følge med i, hvad den digitale velfærdsstat stiller af krav til os som borgere. Det udfordrer dem i hverdagen, og det giver en oplevelse af manglende kontrol, manglende selvbestemmelse, manglende valgfrihed og manglende inklusion. Det problem har vi, i begejstringen over hvad digitaliseringen kan hjælpe os med, ladet ligge uden at gøre noget alvorligt for at løse. Det er faktisk både en demokratisk og menneskelig skandale.

  Digitalisering har i mange år primært handlet om effektivisering. Lisbeth Knudsen opfordrer til at det i højere grad skal tage udgangspunkt i og være til gavn for mennesker. Har vi som samfund godt nok greb om digitaliseringen? Favner vores digitalisering alle danske borgere på en ligeværdig og menneskelig måde? Hvordan kan vi sørge for, at alle er med, og ingen er efterladt på perronen, at sørge for, at vi bruger teknologien, men husker det kritiske blik? Vær med til diskussionen om hvordan vi kan arbejde mod mere inkluderende websites og få skærpet dit blik på, hvordan vi kan bidrage til en mere inkluderende digitalisering.

 • Helle Martens afholder hvert år UX Copenhagen - en konference om brugervenlighed og design. Temaet for 2023 var “Usynlighed”. 
Temaet refererer til, hvordan et godt design ofte er “usynligt”, fordi det skal være nemt at bruge, intuitivt, og helst uden læringskurve.

  Men det er nemmere sagt end gjort, og med dette oplæg vil Helle komme ind på, hvad det kræver at skabe et brugervenligt produkt. Helle kommer også ind på, hvordan vi nogle gange ubevidst kommer til at ekskludere visse mennesker fra at bruge de produkter, vi udvikler, blandt andet på grund af “biases”. Hvad vi kan gøre for at undgå dette?

  Under oplægget kommer hun også ind på tilgængelighed og viser eksempler på, at designs som er nødvendige for, at visse grupper af mennesker overhovedet kan bruge jeres produkt, som regel også gør brugen nemmere for andre.

 • Elisabeth Aguilera is Chief Accessibility Officer at the Swedish public employment service and has taken accessibility to a another level than we are accustomed to in Denmark, together with her accessibility team.

  You have most likely heard of or perhaps even worked intensively on complying with the Web Content Accessibility guidelines (WCAG), but at the Swedish public employment service these principles are used for all digital platforms.
  Be inspired by Elisabeths work with organizing accessibility for all systems in the organization to create a more inclusive workplace.

 • Reykjavik kommune har været igennem en digital transformation, som især tager udgangspunkt i gennemgribende organisations- og kulturforandringer. Ændringerne har resulteret i nye processer, metoder og mere sammenhængende digitale services.

  Reykjaviks tilgang til digital transformation involverer "kulturhacking", som indebærer forskellige metoder til at skabe opmærksomhed og inspiration til at se mulighederne i digital innovation og transformation af digitale services. Ved at bruge denne metode har de lokale teams bedre kunnet tage ejerskab over de digitale services, der er blevet udviklet.

  Som del af den digitale transformation, har Reykjavik kommune oprettet et team af digitale ledere, som forstår både teknologien og forretningen, og som kan fremme samarbejdet på tværs af siloer. Deres opgave er at opdage muligheder inden for hvert område og hjælpe ledere med at prioritere de digitale løsninger. De muligheder, der er blevet prioriteret, tages videre i Service- og Innovationsafdelingen, og der oprettes tværfaglige teams af digitale specialister, jurister, servicedesignere, produktdesignere og udviklere, som arbejder intenst med serviceejeren og frontpersonalet i hele undersøgelses- og udviklingsfasen.

  I denne præsentation vil Asta fortælle historien om, hvilke konkrete initiativer, der har virket bedst, og hvordan de har fundet nye måder at inspirere og motivere mennesker, der arbejder i den offentlige sektor til at se mulighederne og hvad teknologi kan hjælpe os med at opnå. Ásta er teamleder for digitale ledere i Reykjavik kommune.

 • Hvilke muligheder og begrænsninger er der i at bruge AI som hjælpeværktøj, og på hvilke områder kan det komme til at påvirke dit arbejde fremover? Frederik Kulager er især kendt fra podcasten “Frederik forklarer internettet” og hans journalistik på Zetland, hvor han ofte beskæftiger sig med kunstig intelligens. I dette oplæg deler han ud af egne erfaringer fra sit eget arbejde, og hvordan han ser potentialet for at bruge kunstig intelligens som arbejdsredskab.

 • With the world on the edge, we all need to question ourselves, what we can do to save the world and make sure the children and upcoming generations still have a future.

  And we need to ask, how sustainable are the products and digital experiences we build and run? Truth is: they can have a massive negative impact on the world. Still too many websites load tons of unnecessary data and thereby produce tons of unnecessary CO2 emissions. Still we build products focussing on our users, while harming other actors (human or non-human). Or still we build products that hang on to existing inequalities or constantly exclude certain people.

  UX as important part of the whole product creation process can and needs to play a significant role in changing this. But we need to discuss and maybe even change some of the main paradigms of UX, to stop creating harmful products and instead build digital products and experiences that are sustainable by default.

 • En hyggelig middag med lejlighed til at netværke med dine kollegaer og vende dagens input. Nyd Sinaturs kulinariske køkken med fokus på bæredygtighed og lokale råvarer - og med udsigt til Storebælt.

 • 19. september - Webdagen Classic

  Masser af hands-on cases, ekspertoplæg, workshops, praktiske tips og tricks, som du kan bruge med det samme i dit arbejde.

 • The importance of studying behaviour of users in developing websites cannot be underestimated. To build a useful website requires an extensive research and you need to have the right tools. In the discovery phase in building a new website for Hafnarfjörður municipality, hafnarfjordur.is, we took a special effort in mining site search data.

  On a fairly big website like ours the modern user wants to find information and complete tasks fast. The site search is central in the design and gives you a certain promise that it is the best way to find what you are looking for.

  In this presenation I give you an insight into our studies of users behaviour and what impact it had on the development of the website and how we used the analytical tools in the building process. Having a tool that is powered by AI enabled us to improve the digital experience and bring the users to the most relevant content.

  Site search data is important in the design and development process of the website but equally as important after launch. As we all know the development cycle of websites is a never ending task and needs continous improvement. The presentation gives you an insight to before and after launch search data mining of the team behind Hafnarfjörður‘s website.

 • I dag har over 5 mio. borgere fået MitID. Men når målgruppen er alle, hvordan brugerindrager vi så? Hvordan designer man en løsning, som hele Danmarks befolkning kan bruge?

  Den udfordring har Senior UX Designer i MitID Anja Kronborg stået i spidsen for at udfolde i sit arbejde med MitID de seneste 6 år.

  Anja vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer med konkrete eksempler på, hvad der har fungeret bedst. Få hendes take på, hvordan man sikrer et så inkluderende design som muligt. Anja slutter oplægget af med at dele sin tjekliste med sine allerbedste råd til, hvordan du kan inkludere flest mulige i din løsning.

 • Region Midtjylland har de seneste år arbejdet med en massiv omorganisering på webområdet. Indholdet på regionens ca. 80 hjemmesider skal nu ikke længere produceres af læger, sygeplejersker og sekretærer, men af uddannede webredaktører med indgående kendskab til hvordan man laver det bedste indhold til brugerne. Det vil i praksis sige, at med udgangen af 2023 vil ca. 1300 medarbejdere have fået frataget deres login til regionens CMS og den praktiske del med at opbygge indhold på hjemmesiderne vil være overgået til ca. 30 fuldtidsansatte webredaktører fordelt på hospitaler og i den centrale administration.
  Hør om de forskellige elementer, der har været med til at understøtte at projektet har kunnet lykkes. Du kan bl.a. høre om beslutningsgrundlaget, certificering af webredaktører og vores guide til hvordan man bygger godt indhold. Du kan få konkret inspiration med hjem til hvordan man kan støtte op om en omorganisering, selv hvis man ikke har mulighed for at gå helt så radikalt til værks som i Region Midtjylland.

 • Alle der har drevet en offentlig hjemmeside, kender til debatterne mellem de webansvarlige og organisationens fageksperter. Og de fleste kommer frem til, at det er i samarbejdet mellem de to fagligheder, at det bedste indhold udvikles.

  Men hvordan organiserer man dette samarbejde? Ditte Wolff-Jacobsen faciliterer workshoppen, hvor vi bl.a. skal diskutere modeller for samarbejdet. Og hun modererer samtalen om forskellen mellem den centrale og den decentrale weborganisation, både når sitet udvikles, og når sitet er i drift.

  Deltagerne i panelet er Cecilie Blichfeldt, digital projektleder, Region Midtjylland, Johannes Nygaard, webredaktør, Københavns Universitet og Tonie Horsens, digital kommunikationskonsulent, Jammerbugt Kommune

 • Explore web analytics tailored for the public sector in this workshop, where you'll learn about Entry Page Analytics, Google Search Console Data, and In-Site Search Analysis – all aimed at enhancing your website's performance and user experience.

  What You'll Gain:
  - Understand the significance of data-driven decisions in the public sector.
  - Decode key metrics such as bounce rates, conversion rates, and more for immediate insights.
  - Leverage Google Search Console to identify high-impact search queries and enhance content strategies.
  - Uncover the value of in-site search behavior and optimize user experiences.

  Who Should Attend:
  - Public sector professionals seeking to optimize their website's user engagement.
  - Individuals interested in harnessing web analytics for better content strategies.
  - Those looking for quick and actionable insights to enhance their website's performance.

 • Vi inviterer en række webmedarbejdere, som alle har været med til at udvikle en ny offentlig hjemmeside for nylig. De dykker hver ned i ét specifikt emne, som har været særligt i udviklingen af den pågældende hjemmeside, og du får mulighed for at spørge ind til de valg, som er truffet. Hvad fungerede godt? Og hvad de ville have gjort anderledes set i bakspejlet? På den måde får du kig ind i maskinrummet og inspiration til dit næste webprojekt.

  Fredensborg Kommune rykkede for alvor ned i borgerens lomme, da de lancerede en ny hjemmeside i december 2022. Det bærende princip for hjemmesiden er en skarp mobile first-tilgang, som betyder, at den først og fremmest er udviklet til mobile enheder. Det har givet et markant løft i brugervenligheden og en lang række andre afledte effekter på indholdsstyring, indeksering, webtilgængelighed og kulturen omkring webarbejdet. Chefkonsulent Ulla Skytte fortæller.

  Henrik Strunge fortæller om Fødevarestyrelsens nye hjemmeside, som blev lancereret i juni 2023. Her der blev omstruktureret og skåret kraftigt ned på antallet af sider. Men hvordan skaber man et overblik over 4000 sider, hvordan holder man styr på projektets fremdrift og gør det synligt for styregruppe og ledelse? Du kan høre om Fødevarestyrelsens systematiske brug af overbliksark som styringsredskaber i webudviklingsprocessen og få inspiration til at styre jeres egne webprojekter.

  I Køge Kommune har de stillet skarpt på data i arbejdet med deres nye hjemmeside. Med brugeranalyser, brugerrejser og konstant fokus på forskellige typer af data, har Køge Kommune fået en hjemmeside, der bygger på brugernes behov. Med analyser og data i ryggen har Køge Kommune i øvrigt sparket døren ind til ledelse og organisation og fået web på dagsordenen. Data bruges som praktisk kneb til at prioritere, optimere og som metode til hele tiden at have brugernes behov i centrum. Kommunikationsrådgiver Lotte Holle Schneider fortæller.

 • In this hands-on workshop, we will work with how to use sustainable UX (SUX) in both the design of a website and the content management process. The workshop it meant for everyone who is involved in either the planning or building of a website or managing the content, no matter if you are a digital project manager or a web editor.

  In this workshop you will:
  - Learn about sustainable UX methodologies and why it is important for all people involved the creation/building process of digital experiences
  - Practice hands-on SUX methodologies
  - Learn how to embed SUX in your process to create more sustainable products and experiences

 • Hent inspiration i ro og mag fra en stribe værktøjer, som alle sammen er i brug på offentlige hjemmesider landet over. Hver oplægsholder giver en kort casebaseret præsentation med udgangspunkt i den måde, værktøjet bliver brugt på offentlige hjemmesider, og du får på den måde et konkret indblik i den måde, værktøjet bliver brugt på af dine webkolleger. Som noget nyt på Webdagen får du med ”Tool time” et kurateret udvalg med fire sponsorerede oplæg på hver 20 minutter, hvor du kan høre om potentielle løsninger på nogle af de udfordringer, I sidder med i hverdagen.

  Kl. 10.15-10.35: Cludo - Hvorfor Region Sjælland valgte at skræddersy deres Cludo-søgeløsning
  Vi tager et kig på, hvordan Region Sjælland skabte en borgervenlig søgeløsning, der udnytter fordelene ved avanceret teknologi (AI og machine learning), men bevarer kontrollen over oplevelsen. Med dette udgangspunkt vil vi gennemgå løsninger på følgende:
  - Skabe en borgervenlig søgeoplevelse på tværs af sites
  - Optimere relevans ved avanceret teknologi
  - Analysere data og forbedre indhold
  - Fremhæve tidskritisk indhold
  - Dirigere borgere til andre sites


  Kl. 10.40-11.00: XFlow - Styrk borgerens brugerrejse med digital selvbetjening
  Er du nysgerrig på, hvordan I kan skabe tryghed i borgerens digitale brugerrejser? Hvordan I kan minimere både borgerens og jeres tidsforbrug og samtidig udvide jeres åbningstider? Og hvordan I kan reducere jeres sagsbehandlingstider og styrke borgernes datasikkerhed?

  Så lyt med, når vi med udgangspunkt i Odense Kommunes rejse mod 1000 digitale selvbetjeningsløsninger på blot 3 år giver jer indblik i, hvorfor digitalisering af borgernes brugerrejser er vejen frem.

  Vi kommer bl.a. omkring best practices for digital selvbetjening samt hvorledes nøgleværktøjer såsom Serviceplatformen og organisationsdata kan understøtte jeres arbejde.

  Kl. 11.10-11.30: Ubivox - Nyhedsbreve fra det offentlige - tips og gode eksempler.
  Få konkrete eksempler på gode nyhedsbreve sendt af offentlige instanser - og de formularer, der giver nye modtagere. Vi kommer omkring hvad nyhedsbreve er bedst til, og hvorfor det fungerer så godt til offentlig kommunikation.
  Nyhedsbreve er tillid, og med den rette vejledning kan du gå i gang i morgen.

  Kl. 11.35-11.55: Bleau - Governance by design: fra vision til praksis
  Hverdagen for webkommunikatører i det offentlige gennemgår lige nu markante forandringer. I vores udviklingsfælleskab har vi nørdet med de store udfordringer og ambitioner, som kravet til øget digitalisering skaber, herunder:

  - Hvordan skaber vi mere inkluderende medbetjening forud for en sagsbehandling?
  - Hvordan frigør vi egne ressourcer, uden at gå på kompromis med skærpede regler indenfor GDPR, WCAG, NiS2-sikkerhed mv.?
  - Hvordan sikrer vi lettere adgang til kommunes digitale rådhus, for alle der kan og vil?
  - Hvordan skaber vi overblik over vores indhold, når mængden af forældet og ustruktureret indhold er vokset os over hovedet?

  Oplægget giver jer et indblik i, hvordan forskellige kommuner, gennem indsigt i brugeradfærd kombineret med regler og procedurer for indhold, har opnået en mere velsmurt kommunikationsløsning, som både leverer inkluderende brugerrejser, og samtidig sikrer god digital hygiejne. Resultatet er en tidsbesparelse for både den besøgende og organisationen bag.

 • Vil du vide, hvordan data og markante brugerundersøgelser kan bruges til at bygge specifikke websteder til potentielle nye studerende og se, om det bærer frugt?

  Efter corona har UCL og sektoren som helhed oplevet et drastisk fald på de store videregående uddannelser. Vi har forsøgt, med hårde data og brugerundersøgelser at finde ud af, om vi kunne vende en lille del af udviklingen ved at redesigne og omtænke vores uddannelsessider.

  Så hvordan kan vi bygge nye websteder til den potentielle studerende ud fra et data- og brugerbaseret perspektiv. Og endnu vigtigere, hvordan ved vi, om de nye websteder fungerer?

  Du kommer med ind i maskinrummet og ser forandringen og hvordan vi nåede dertil. De endelige resultater af mine kollegaers og mit arbejde bliver også præsenteret på dette oplæg.

 • Du har arbejdet hårdt for at skrive klare tekster til dit site og sørger for, at strukturen på sitet giver mening. Men hvordan sørger du for, at brugerne forstår dine services og kan finde dem? I kraft af Googles Helpful Content-opdatering hænger de to ting sammen, da Google belønner indhold af høj kvalitet, dvs. indhold som rent faktisk hjælper brugerne. Det betyder, at det er mange gode grunde til at skrive målrettet til den digitale læser. Oplægget her fokuserer på den skrevne tekst, men kommer også ind på hvordan klar formidling hjælper i forhold til SEO.

  Du kan se frem til blandt andet at høre om:
  - Den læsende (digitale) hjerne
  - Konkrete skriveråd til digitale tekster.

 • Vi befinder os i en verden, hvor digitalisering er svaret på alt, men bagsiden af medaljen er, at mange borgere oplever at være digitalt udfordrede i kortere og længere perioder. Som kommune er man forpligtet til, at hjemmesiden og dermed også selvbetjeningsløsningerne er tilgængelige for alle.

  Med fokus på digital inklusion har Gladsaxe Kommune ændret anvendelsesmulighederne for de digitale blanketter. Den samme blankettype findes både til borgere, der kan bruge MitID, til borgere, der ikke kan bruge MitID, men skriver under med Skribble - og endelig en løsning, hvor borgeren har en værge eller en pårørende, der udfylder på vegne af vedkommende. Det giver borgerne og pårørende en mulighed for en større grad af selvhjulpenhed.

  Medarbejdere kan også være digitalt udfordrede. De skal have kendskab til mange forskellige it-systemer, som de sjældent bruger. Dette gælder for eksempel bestilling af hjælpemidler. Bestillingen foregår hos borgerne i et stresset miljø – men med den digitale blanket er bestillingen forenklet og en robot henter data, der indsættes i fagsystem hvorefter hjælpemiddeldepotet kan levere hjælpemidlet hos borgeren.

 • Vi hører meget om muligheder og risici, når det handler om AI. Men hvor langt er de offentlige kommunikationsafdelinger overhovedet i forhold til i AI udviklingen? Og hvordan gør man – sådan helt konkret – når man vil implementere AI?

  I Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har de siden foråret 2023 været i fuld sving med et lærings- og innovationsprojekt om generativ AI, data og kommunikation. Vi får et oplæg fra deres kommunikationschef, Martin Lassen-Vernal, som er daglig leder for de 23 kommunikatører og webkonsulenter i forvaltningen.

  Til oplægget kan du bl.a. høre om:
  - Sådan har de grebet opgaven an. En skridt for skridt guide.
  - Hvordan får man compliance og etik tænkt med?
  - Et forskningssamarbejde mellem forvaltningen og ITU, som handler om at sikre at AI ikke bare effektiviserer, men også øger trivslen.
  -Konkrete eksempler på AI-værktøjer & hvilke erfaringer har de gjort sig på web og SEO området?

  Vi skulle i øvrigt hilse fra Martin og sige, at med den hastighed, som AI-udviklingen foregår med, kan der snildt komme nye erfaringer og indsigter undervejs, som betyder, at han vil tilpasse sit oplæg.

 • Cyberangreb mod offentlige organisationer er blevet hverdag. Forsvaret, Finansministeriet, Region Hovedstaden, Energistyrelsen samt flere kommuner og universiteter er nogle af dem, der har oplevet at få deres hjemmesider lagt ned af cyberangreb. Hvordan kommunikerer man til borgere og medarbejdere, hvis organisationens hjemmesider og intranet er lagt ned - måske i ugevis? Region Hovedstaden har etableret et beredskabssite, og webredaktør Christian Hult viser sitet og kommer med regionens bud på, hvilke overvejelser man skal gøre sig ift. sitets opbygning, beslutningsflow i en beredskabssituation, uddannelse af webredaktører og meget mere.

 • Da Aalborg Kommune gik i luften med et nyt aalborg.dk den 19. april 2023, var de cirka 1400 sider blevet reduceret til det halve og de omkring 120 redaktører var blevet til 25. Få måneder senere var 80% af de subsites, som var publiceret i den gamle CMS-løsning også væk.

  Det bagvendte og bemærkelsesværdige er, at webredaktionen på ingen måde blev sat på en ledelsesdikteret sultekur og spare-eksercits, da rammerne for projekt nyt aalborg.dk blev udstukket. Målet var ikke at skære antallet af sider, redaktører og sites ned i ankelhøjde for at spare ressourcer. Målet var at skabe let digital adgang for alle og gøre det NEMT (nemt, effektivt, målrettet og trygt) for borgere og virksomheder at interagere digitalt med kommunen.

  Kig forbi, hvis du er nysgerrig efter at høre mere om ingredienserne i den superslankende smoothie, som Aalborg Kommune løbende har fået blendet sammen i en proces, som tog sin begyndelse i sommeren 2020. Opskriften består blandt andet af en bund af informationsøkonomi, rigelige mængder digital hygiejne, en tværgående webledelse med beslutningskompetence og et varieret mix af indholdsprincipper.

 • Michael Schøt er kendt for sine spiddende punchlines og underholdende optræden, med politisk satire som omdrejningspunkt.

  I sit materiale tager Michael Schøt fat i samfundets tendenser og absurditeter, herunder vores digitale verden - og hans skarpe observationer og pointer giver stof til eftertanke.

  Han er bl.a. kendt fra Schøtministeriet, har udgivet adskillige succesfulde comedy-shows, vundet flere priser og har modtaget stor anerkendelse for sit arbejde.

  Vi er glade for at kunne invitere Michael Schøt på scenen som afslutning på Webdagen!