18. september - Webdagen Perspektiv

Aktuelle temaer, et bredere perspektiv og inspiration uden for de vante rammer. Vi starter kl. 14, og afslutter med en hyggelig middag.