Program for Webdagen 2024

Programmet er under udarbejdelse.

 • 18. september 2024


 • Internettet forurener lige så meget som flyindustrien. Flyindustrien har været et stort bekymringspunkt længe, hvor vi alle er blevet opfordret til at ændre vores adfærd. Når flere får adgang til internettet i fremtiden, og de aktiviteter, vi udfører her, kræver mere el på grund af ny teknologi, såsom generative AI og indsamling af data på servere, er klimakampen nødt til også at blive digital.

  I dette oplæg vil jeg fortælle om bæredygtigt webdesign og hvordan klimakampen ser ud fra en UI-designers/indholdsskabers synsvinkel: Hvilke virkemidler er mere bæredygtige? Hvordan anvender vi dem til at opnå det ønskede design? Hvilke udfordringer er der i den bæredygtige praksis? Og hvilke strategier skal vi anvende, når mindre bæredygtige teknologier synes uundgåelige?

 • TBA

 • Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har siden marts 2023 gennemført et læringsforløb. Det har ikke blot handlet om de mange værktøjer, men også om trivsel, meningsfuldhed og etik.

  Sidste år fortalte kommunikationschef Martin Lassen-Vernal og webkonsulent Neel Ahrenkilde Wunsch om læringsforløbet. I år besøger de Webdagen igen og vil give os et blik ind i, hvordan det er gået med at gå fra læring til den helt konkrete implementering - og hvordan gør de helt konkret, når generativ AI skal ind i en arbejdsgang.

 • De fleste af vores hjemmesidebesøgende starter deres brugerrejse i Google, og når man ser på, hvad de møder af resultater der, så er billedet ofte forvirrende.

  Ofte finder man det samme indhold på flere forskellige offentlige hjemmesider – måske endda flere sider om samme emne fra den samme offentlige organisation, der konkurrerer om opmærksomhed og skaber en labyrint af forvirring for brugeren.

  På oplægget kommer du til at høre om søgeordskannibalisering, og du kommer til at vide mere om at lede brugerne til den korrekte information, når de navigerer i Google.

  Oplægget kommer også ind på, at det SEO i offentligt regi ofte ikke kun handler om indhold og teknik, men i lige så høj grad om samarbejde og koordinering internt i organisationen eller med andre offentlige myndigheder. For hvilken side skal stå øverst – din eller min?

 • Debatten om de mange potentialer for at anvende AI i arbejdet fylder mere og mere, men hvad kan man reelt bruge det til, når hypen har lagt sig?

  Vi har udvalgt 3 paneldeltagere som i større eller mindre grad har prøvet kræfter med AI i den helt konkrete opgaveløsning. Hvad har de gjort sig af erfaringer om fordele, ulemper og risici? Tag dine spørgsmål og holdninger med til en paneldebat, hvor vi udforsker AI som arbejdsredskab på webområdet.

  Forud for paneldebatten er der en modereret diskussion i mindre grupper, hvor du beskriver din overvejelser i egen organisation om brugen af AI. Diskussionen og paneldebatten bliver styret af Ditte Wolff-Jacobsen.

 • Selvom samfundet har gennemgået en gennemgribende forandring de seneste hundrede år, har den menneskelige hjerne ikke fulgt med tiden. Den navigerer stadig verdenen som for 200.000 år siden.

  Når du skal udvikle en ny hjemmeside eller optimere en eksisterende, er det derfor vigtigt, at den taler til din modtagers (ur)hjerne. Det er fokus for denne workshop. Du får nogle kognitions- og socialpsykologiske tips og tricks, som du kan bruge til at optimere jeres hjemmeside.

  Arbejdet på workshoppen tager udgangspunkt i eksempler fra offentlige hjemmesider.

  Bemærk, at workshoppen forudsætter, at du medbringer egen computer.

 • Webdagen sætter fokus på de mange forskellige måder, man kan lave offentlige hjemmesider på. Vi inviterer tre webmedarbejdere, som hver dykker ned i ét specifikt emne, som har været særligt i udviklingen af den pågældende hjemmeside - det kan være en helt ny hjemmeside eller et større redesign. Du får mulighed for at spørge ind til de valg, som er truffet. Hvad fungerede godt? Og hvad de ville have gjort anderledes set i bakspejlet? På den måde får du kig ind i maskinrummet og inspiration til dit næste webprojekt.

  Den første af de tre webmedarbejdere, som vi har på plakaten er Danmarks Statistik med en case fra deres redesign-projekt:

  Sådan bruger Danmarks Statistik datavisualiseringer som et gennemgående element
  Hvordan undgår man at drukne sit website i store, komplekse tabeller, når man er en talfabrik? Hvordan får man datavisualiseringer og infografik til at blive det naturlige valg i en organisation, hvor seriøsitet og troværdighed er altafgørende? Danmarks Statistiks hjemmeside har gennem de seneste 3 år været igennem en større makeover. Et af fokusområderne har været en bevægelse væk fra den rene præsentation af tal i tabeller - og mod at bruge datavisualisering, fremhævede nøgletal samt infografik. Hør om de små sejre og de mange udfordringer – og lidt om hvordan vi gør rent teknisk. Oplægsholderen er Anne Larsen, webkoordinator og teamleder hos Danmarks Statistik.

  Den næste er: Kort proces: Sådan forenklede Frederiksberg Kommune projektet om ny hjemmeside.
  Frederiksberg Kommune havde længe talt om, at den gamle hjemmeside trængte til at blive fornyet. Men som mange andre kommuner oplever, var det svært at finde tid og ressourcer til at igangsætte det helt store projektforløb med brugerinvolvering, analyser og udarbejdelse af udbudsmateriale.
  En mindre gruppe centrale medarbejdere på web- og digitaliseringsområdet fik grønt lys til at vende processen lidt på hovedet og skære ind til benet. Prioriteterne var god standard, prisstabilitet og et godt leverandørsamarbejde. En markedsundersøgelse og mange møder med andre kommuner resulterede i en aftale om ny hjemmeside i februar 2023.
  Få måneder efter - den 31. maj - gik kommunen i luften med en ny hjemmeside samt 25 subsites. Kort efter lancering satte kommunen gang i analyse af webtilgængelighed og usability på den nye platform - med fornyet motivation til at rydde op.

  Den sidste case tilføjes senere.

 • Analyticsværkstedet er for dig, der arbejder med webstatistik, men gerne vil udveksle erfaringer med andre i samme situation.

  De fleste af os indsamler store mængder data om, hvad brugerne foretager sig på vores hjemmesider. Temaet for denne workshop er, hvordan vi omsætter og formidler tallene, så de kan handles på? Hvilke tal er gode til hvilke målgrupper? Hvilke rapporter, visualiseringer eller dashboards fungerer godt til hvilke målgrupper? Hvordan sørger vi for, at de får øjnene op for andre typer af indsigter end blot sidevisninger og besøg.

  Formatet er korte præsentationer, hvor vi dykker ned i konkrete rapporter og dashboards og diskuterer de udfordringer og løsninger, som er særlige for offentlige hjemmesider. Vi kigger på gode eksempler og udveksler erfaringer i plenum, om hvad fungerer, og hvad der ikke fungerer.

 • På fremtidens arbejdsplads skal arbejdsopgaverne føles som meningsfulde for at sikre trivsel - man skal kunne se et formål og resultat med ens egne opgaver, og føle at man anvender sine færdigheder og evner til noget meningsfuldt. Ellers risikerer vi, at vi i stigende grad bliver et meningsløst vedhæng til maskinen, der har overtaget det sjove, udfordrende og de kreative elementer af arbejdsopgaven.

  Louise vil i dette indlæg diskutere fordele og ulemper ved AI, især generativ AI, med fokus på dens indvirkning på produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. Hun fortæller om, hvordan vi kan sørge for at bibeholde et bæredygtigt arbejdsliv ved at tage ansvar for koordinering og redesign af arbejdet og arbejdsgangene.

  Nogle af de begreber og emner, hun vil dække, inkluderer:
  - AI’s kaskadeeffekter i arbejdet
  - Indblik i en konkret forskningscase om design af sociotekniske principper for implementering af generativ AI i kommunikationsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

 • Hent inspiration i ro og mag fra en stribe værktøjer, som alle sammen er i brug på offentlige hjemmesider landet over. Hver oplægsholder giver en kort casebaseret præsentation med udgangspunkt i den måde, værktøjet bliver brugt på offentlige hjemmesider, og du får på den måde et konkret indblik i den måde, værktøjet bliver brugt på af dine webkolleger. Du får et kurateret udvalg med to sponsorerede oplæg på hver 20 minutter, hvor du kan høre om potentielle løsninger på nogle af de udfordringer, I sidder med i hverdagen.

  Aliro docs: Har du styr på dokumenter og webtilgængelighed?
  Få et indblik i hvordan offentlige organer overholder standarden om webtilgængelighed i forhold til dokumenter. Vi tager udgangspunkt i en konkret case, så du kan blive inspireret, få overblikket og sparring til tage de nødvendige forholdsregler, så jeres domæner overholder webtilgængelighedsloven, når vi taler dokumenter. Dermed sikrer du jeres organisation.

  Septima: Kort på hjemmesider
  Få inspiration til hvordan kort og geografiske data kan styrke formidlingen og understøtte fortællingen. Karsten vil gennemgå en række forskellige løsninger hvor kort indgår som en integreret del af kommunikation til borger og virksomheder. Han kommer bl.a. ind på sammenspillet mellem hjemmeside og data og på hvordan baggrundskort kan tilpasses formålet.

 • Google udstiller dine data, adresser, åbningstider og kontaktinfo om du vil det eller ej - og om de er korrekte eller ej.

  Det kan være frustrerende og svært at gøre noget ved, men her kan du få en række helt konkrete råd til, hvordan du hurtigt retter data, finder falske lokationer og organisatorisk sikrer dig mod svindel.

  Få et unikt indblik i hvordan en række danske kommuner har arbejdet strategisk og taktisk med lokationsdata og hvordan kommunerne har minimeret behovet for personlig kontakt

  Se hvordan du kan spare en masse tid på at vedligeholde data og samtidig gøre folk mere selvhjulpne. Et kig i krystalkuglen viser, at der er behov for en skalérbar løsning – både internt i organisationers forskellige typer af lokationer, men også på tværs af platforme til at navigere.

 • Det er svært at søge helbredstillæg. Flere myndigheder er involveret, og borgerne skal selv kontakte dem for at søge tillægget. Brugerrejsen skulle tydeliggøre de to trin i ansøgningsprocessen. Undervejs var der mange samtaler med fagfolk, rigtig mange spørgsmål og et blik for alle kanaler. Samt en god portion vedholdenhed 😉

  I dette oplæg bliver I med et konkret eksempel præsenteret for, hvordan vi – når vi som webkonsulenter lykkes med brugerrejsen – både har rollen som samarbejdspartner, koordinator, kanalstrateg og formidler.

  Arbejdsgruppe: Få også et indblik i et nystartet samarbejde om brugerrejser på tværs af borger.dk, styrelser og kommuner, hvor kanalstrategien bliver sat på prøve.

 • Hent inspiration i ro og mag fra en stribe værktøjer, som alle sammen er i brug på offentlige hjemmesider landet over. Hver oplægsholder giver en kort casebaseret præsentation med udgangspunkt i den måde, værktøjet bliver brugt på offentlige hjemmesider, og du får på den måde et konkret indblik i den måde, værktøjet bliver brugt på af dine webkolleger. Du får et kurateret udvalg med to sponsorerede oplæg på hver 20 minutter, hvor du kan høre om potentielle løsninger på nogle af de udfordringer, I sidder med i hverdagen.

 • Kom og hør top 10 do's and don'ts for brugen af kunstig intelligens og SEO for offentlige websites. Der vil være masser af praktiske eksempler fra deltagernes egne hjemmesider og du får håndgribelige tips til søgemaskineoptimering og lærer, hvordan jeres website bliver synligt og mere tilgængeligt, når målgruppen søger på Google.

 • Esbjerg var den første kommune i Danmark, der tilbage i november 2023 implementerede en digital assistent på hjemmesiden, der bygger på kunstig intelligens, og dermed selv genererer svar og vejledning på baggrund af det indhold, der ligger på Esbjerg.dk. Ambitionen har været at give borgerne en meget bedre og mere vejledende søgefunktion end det traditionelle søgefelt på hjemmesiden kan tilbyde.

  Projektet er blevet en stor succes. Efter en række børnesygdomme i starten, opdateringer af indhold på hjemmesiden og tilpasning af den kunstige intelligens, er borgernes brug af chatbotten steget eksponentielt.

  Esbjerg Kommune kommer og fortæller nærmere om deres strategiske overvejelser, GDPR regler, opmærksomhedspunkter, udviklingsprocessen og det daglige arbejde med deres nye digitale assistent.

 • Borger.dk har ca. 72 mio. besøg årligt. Teksterne på hjemmesiden af skrevet af knap 200 redaktører fra omtrent 40 forskellige myndigheder. Målet er, at de mange besøgende bliver mødt af et enkelt, korrekt og forståeligt sprog på tværs af hjemmesiden. Men hvordan når vi derhen?

  Redaktionen for borger.dk har udviklet en ny skrivevejledning og uddannet både kommunikationsfolk og jurister i principperne bag. Hør om succesfulde brugertest og om engagerede redaktører på skrive-workshops. Og hør om diverse benspænd og eksempler på, hvorfor det i praksis kan være svært at styre det sproglige og strukturmæssige udtryk på tværs – manglende ressourcer, travlhed, de klassiske ”fejl” og den særlige borger.dk-opbygning.

 • TBA