Program for Webdagen 2024

Programmet er under udarbejdelse.

 • 18. september 2024


 • Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning har siden marts 2023 gennemført et læringsforløb. Det har ikke blot handlet om de mange værktøjer, men også om trivsel, meningsfuldhed og etik.

  Sidste år fortalte kommunikationschef Martin Lassen-Vernal og webkonsulent Neel Ahrenkilde Wunsch om læringsforløbet. I år besøger de Webdagen igen og vil give os et blik ind i, hvordan det er gået med at gå fra læring til den helt konkrete implementering - og hvordan gør de helt konkret, når generativ AI skal ind i en arbejdsgang.

 • TBA

 • Debatten om de mange potentialer for at anvende AI i arbejdet fylder mere og mere, men hvad kan man reelt bruge det til, når hypen har lagt sig?

  Vi har udvalgt 3 paneledeltagere som i større eller mindre grad har prøvet kræfter med AI i den helt konkrete opgaveløsning. Hvad har de gjort sig af erfaringer om fordele, ulemper og risici? Tag dine spørgsmål og holdninger med til en paneldebat, hvor vi udforsker AI som arbejdsredskab på webområdet.

  Forud for paneldebatten er der en modereret diskussion i mindre grupper, hvor du beskriver din overvejelser i egen organisation om brugen af AI. Diskussionen og paneldebatten bliver styret af Ditte Wolff-Jacobsen.

 • TBA

 • Webdagen sætter fokus på de mange forskellige måder, man kan lave offentlige hjemmesider på. Vi har inviteret tre webmedarbejdere, som hver dykker ned i ét specifikt emne, som har været særligt i udviklingen af den pågældende hjemmeside. Du får mulighed for at spørge ind til de valg, som er truffet. Hvad fungerede godt? Og hvad de ville have gjort anderledes set i bakspejlet? På den måde får du kig ind i maskinrummet og inspiration til dit næste webprojekt.

 • Analyticsværkstedet er for dig, der arbejder med webstatistik, men gerne vil have ideer til at komme videre med analyserne. Formatet er korte præsentationer og erfaringsudveksling, hvor vi kommer helt ind i maskinrummet. Hvem har et godt analytics-setup, som de andre kan lære af? Hvem har gode erfaringer med at bruge tallene i hverdagen? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige analalyticsværktøjer? Vi dykker ned i konkrete cases og diskuterer de udfordringer og løsninger, som er særlige for offentlige hjemmesider.

 • Internettet forurener lige så meget som flyindustrien. Flyindustrien har været et stort bekymringspunkt længe, hvor vi alle er blevet opfordret til at ændre vores adfærd. Når flere får adgang til internettet i fremtiden, og de aktiviteter, vi udfører her, kræver mere el på grund af ny teknologi, såsom generative AI og indsamling af data på servere, er klimakampen nødt til også at blive digital.

  I dette oplæg vil jeg fortælle om bæredygtigt webdesign og hvordan klimakampen ser ud fra en UI-designers/indholdsskabers synsvinkel: Hvilke virkemidler er mere bæredygtige? Hvordan anvender vi dem til at opnå det ønskede design? Hvilke udfordringer er der i den bæredygtige praksis? Og hvilke strategier skal vi anvende, når mindre bæredygtige teknologier synes uundgåelige?

 • På fremtidens arbejdsplads skal arbejdsopgaverne føles som meningsfulde for at sikre trivsel - man skal kunne se et formål og resultat med ens egne opgaver, og føle at man anvender sine færdigheder og evner til noget meningsfuldt. Ellers risikerer vi, at vi i stigende grad bliver et meningsløst vedhæng til maskinen, der har overtaget det sjove, udfordrende og de kreative elementer af arbejdsopgaven.

  Louise vil i dette indlæg diskutere fordele og ulemper ved AI, især generativ AI, med fokus på dens indvirkning på produktivitet og trivsel på arbejdspladsen. Hun fortæller om, hvordan vi kan sørge for at bibeholde et bæredygtigt arbejdsliv ved at tage ansvar for koordinering og redesign af arbejdet og arbejdsgangene.

  Nogle af de begreber og emner, hun vil dække, inkluderer:
  - AI’s kaskadeeffekter i arbejdet
  - Indblik i en konkret forskningscase om design af sociotekniske principper for implementering af generativ AI i kommunikationsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

 • Hent inspiration i ro og mag fra en stribe værktøjer, som alle sammen er i brug på offentlige hjemmesider landet over. Hver oplægsholder giver en kort casebaseret præsentation med udgangspunkt i den måde, værktøjet bliver brugt på offentlige hjemmesider, og du får på den måde et konkret indblik i den måde, værktøjet bliver brugt på af dine webkolleger. Du får et kurateret udvalg med to sponsorerede oplæg på hver 20 minutter, hvor du kan høre om potentielle løsninger på nogle af de udfordringer, I sidder med i hverdagen.

  Aliro docs: Har du styr på dokumenter og webtilgængelighed?
  Få et indblik i hvordan offentlige organer overholder standarden om webtilgængelighed i forhold til dokumenter. Vi tager udgangspunkt i en konkret case, så du kan blive inspireret, få overblikket og sparring til tage de nødvendige forholdsregler, så jeres domæner overholder webtilgængelighedsloven, når vi taler dokumenter. Dermed sikrer du jeres organisation.

  Septima: Kort på hjemmesider
  Få inspiration til hvordan kort og geografiske data kan styrke formidlingen og understøtte fortællingen. Karsten vil gennemgå en række forskellige løsninger hvor kort indgår som en integreret del af kommunikation til borger og virksomheder. Han kommer bl.a. ind på sammenspillet mellem hjemmeside og data og på hvordan baggrundskort kan tilpasses formålet.

 • Google udstiller dine data, adresser, åbningstider og kontaktinfo om du vil det eller ej - og om de er korrekte eller ej.

  Det kan være frustrerende og svært at gøre noget ved, men her kan du få en række helt konkrete råd til, hvordan du hurtigt retter data, finder falske lokationer og organisatorisk sikrer dig mod svindel.

  Få et unikt indblik i hvordan en række danske kommuner har arbejdet strategisk og taktisk med lokationsdata og hvordan kommunerne har minimeret behovet for personlig kontakt

  Se hvordan du kan spare en masse tid på at vedligeholde data og samtidig gøre folk mere selvhjulpne. Et kig i krystalkuglen viser, at der er behov for en skalérbar løsning – både internt i organisationers forskellige typer af lokationer, men også på tværs af platforme til at navigere.

 • Hent inspiration i ro og mag fra en stribe værktøjer, som alle sammen er i brug på offentlige hjemmesider landet over. Hver oplægsholder giver en kort casebaseret præsentation med udgangspunkt i den måde, værktøjet bliver brugt på offentlige hjemmesider, og du får på den måde et konkret indblik i den måde, værktøjet bliver brugt på af dine webkolleger. Du får et kurateret udvalg med to sponsorerede oplæg på hver 20 minutter, hvor du kan høre om potentielle løsninger på nogle af de udfordringer, I sidder med i hverdagen.

 • Kom og hør top 10 do's and don'ts for brugen af kunstig intelligens og SEO for offentlige websites. Der vil være masser af praktiske eksempler fra deltagernes egne hjemmesider og du får håndgribelige tips til søgemaskineoptimering og lærer, hvordan jeres website bliver synligt og mere tilgængeligt, når målgruppen søger på Google.

 • Borger.dk har ca. 72 mio. besøg årligt. Teksterne på hjemmesiden af skrevet af knap 200 redaktører fra omtrent 40 forskellige myndigheder. Målet er, at de mange besøgende bliver mødt af et enkelt, korrekt og forståeligt sprog på tværs af hjemmesiden. Men hvordan når vi derhen?

  Redaktionen for borger.dk har udviklet en ny skrivevejledning og uddannet både kommunikationsfolk og jurister i principperne bag. Hør om succesfulde brugertest og om engagerede redaktører på skrive-workshops. Og hør om diverse benspænd og eksempler på, hvorfor det i praksis kan være svært at styre det sproglige og strukturmæssige udtryk på tværs – manglende ressourcer, travlhed, de klassiske ”fejl” og den særlige borger.dk-opbygning.

 • TBA